Bestellijst

filters

Lengte

Thermostaat

Contact

Ambachtsweg 22
5683CD Best
Nederland

+31(0)40 - 226 56 55
info@rokoma.com

Inschroefverwarmingselementen

Lengte Wattage Flens Thermostaat Opmerkingen
200mm 1500W Messing, 1½" geen thermostaat 230/400V, met kap IP66
200mm 2000W Messing, 1½" geen thermostaat 230/400V, met kap IP66
200mm 1500W Messing, 1½" R1: 0 - 85 ºC (max. 110 ºC) 230/400V, met kap IP44
200mm 2000W Messing, 1½" R1: 0 - 85 ºC (max. 110 ºC) 3 × 400V, met kap IP44
200mm 1500W Messing, 1½" R2: 30 - 110 ºC (max. 140 ºC) 230/400V, met kap IP44
200mm 2000W Messing, 1½" R2: 30 - 110 ºC (max. 140 ºC) 3 × 400V, met kap IP44
200mm 1500W Messing, 1½" R3: 0 - 40 ºC (max. 76 ºC) 230/400V, met kap IP44, met vorstbeveiliging
200mm 2000W Messing, 1½" R3: 0 - 40 ºC (max. 76 ºC) 230/400V, met kap IP44, met vorstbeveiliging
250mm 2000W Messing, 1½" geen thermostaat 230/400V, met kap IP66
250mm 3000W Messing, 1½" geen thermostaat 230/400V, met kap IP66
250mm 2000W Messing, 1½" R1: 0 - 85 ºC (max. 110 ºC) 230/400V, met kap IP44
250mm 3000W Messing, 1½" R1: 0 - 85 ºC (max. 110 ºC) 230/400V, met kap IP44
250mm 2000W Messing, 1½" R2: 30 - 110 ºC (max. 140 ºC) 230/400V, met kap IP44
250mm 3000W Messing, 1½" R2: 30 - 110 ºC (max. 140 ºC) 230/400V, met kap IP44
250mm 2000W Messing, 1½" R3: 0 - 40 ºC (max. 76 ºC) 230/400V, met kap IP44, met vorstbeveiliging
250mm 3000W Messing, 1½" R3: 0 - 40 ºC (max. 76 ºC) 230/400V, met kap IP44, met vorstbeveiliging
350mm 3000W Messing, 1½" geen thermostaat 230/400V, met kap IP66
350mm 4500W Messing, 1½" geen thermostaat 3 × 400V, met kap IP66
350mm 3000W Messing, 1½" R1: 0 - 85 ºC (max. 110 ºC) 230/400V, met kap IP44
350mm 4500W Messing, 1½" R1: 0 - 85 ºC (max. 110 ºC) 3 × 400V, met kap IP44
350mm 3000W Messing, 1½" R2: 30 - 110 ºC (max. 140 ºC) 230/400V, met kap IP44
350mm 4500W Messing, 1½" R2: 30 - 110 ºC (max. 140 ºC) 3 × 400V, met kap IP44
350mm 3000W Messing, 1½" R3: 0 - 40 ºC (max. 76 ºC) 230/400V, met kap IP44, met vorstbeveiliging
350mm 4500W Messing, 1½" R3: 0 - 40 ºC (max. 76 ºC) 3 × 400V, met kap IP44, met vorstbeveiliging
450mm 4000W Messing, 1½" geen thermostaat 3 × 400V, met kap IP66
450mm 6000W Messing, 1½" geen thermostaat 3 × 400V, met kap IP66
450mm 4000W Messing, 1½" R1: 0 - 85 ºC (max. 110 ºC) 3 × 400V, met kap IP44
450mm 6000W Messing, 1½" R1: 0 - 85 ºC (max. 110 ºC) 3 × 400V, met kap IP44
450mm 4000W Messing, 1½" R2: 30 - 110 ºC (max. 140 ºC) 3 × 400V, met kap IP44
450mm 6000W Messing, 1½" R2: 30 - 110 ºC (max. 140 ºC) 3 × 400V, met kap IP44
450mm 4000W Messing, 1½" R3: 0 - 40 ºC (max. 76 ºC) 3 × 400V, met kap IP44, met vorstbeveiliging
450mm 6000W Messing, 1½" R3: 0 - 40 ºC (max. 76 ºC) 3 × 400V, met kap IP44, met vorstbeveiliging
650mm 6000W Messing, 1½" geen thermostaat 3 × 400V, met kap IP66
650mm 9000W Messing, 1½" geen thermostaat 3 × 400V, met kap IP66
650mm 6000W Messing, 1½" R1: 0 - 85 ºC (max. 110 ºC) 3 × 400V, met kap IP44
650mm 9000W Messing, 1½" R1: 0 - 85 ºC (max. 110 ºC) 3 × 400V, met kap IP44
650mm 6000W Messing, 1½" R2: 30 - 110 ºC (max. 140 ºC) 3 × 400V, met kap IP44
650mm 9000W Messing, 1½" R2: 30 - 110 ºC (max. 140 ºC) 3 × 400V, met kap IP44
650mm 6000W Messing, 1½" R3: 0 - 40 ºC (max. 76 ºC) 3 × 400V, met kap IP44, met vorstbeveiliging
650mm 9000W Messing, 1½" R3: 0 - 40 ºC (max. 76 ºC) 3 × 400V, met kap IP44, met vorstbeveiliging
800mm 7500W Messing, 1½" geen thermostaat 3 × 400V, met kap IP66
800mm 12000W Messing, 1½" geen thermostaat 3 × 400V, met kap IP66
800mm 7500W Messing, 1½" R1: 0 - 85 ºC (max. 110 ºC) 3 × 400V, met kap IP44
800mm 12000W Messing, 1½" R1: 0 - 85 ºC (max. 110 ºC) 3 × 400V, met kap IP44
800mm 7500W Messing, 1½" R2: 30 - 110 ºC (max. 140 ºC) 3 × 400V, met kap IP44
800mm 12000W Messing, 1½" R2: 30 - 110 ºC (max. 140 ºC) 3 × 400V, met kap IP44
800mm 7500W Messing, 1½" R3: 0 - 40 ºC (max. 76 ºC) 3 × 400V, met kap IP44, met vorstbeveiliging
800mm 12000W Messing, 1½" R3: 0 - 40 ºC (max. 76 ºC) 3 × 400V, met kap IP44, met vorstbeveiliging